Informasjonsbrev til kommunene uke 17

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga

Publisert 23.04.2024

Fagsamling om UKL og verdensarv 20.-21. august 

Målgruppe er gårdbrukere, ildsjeler, ansatte og politikere i kommunene som har UKL- eller verdensarvområder: Vestvågøy, Røst, Steigen, Sørfold, Alstahaug og Vega. Vi har sendt brev til kommunene det gjelder, og ber dere videresende invitasjonen til personer i målgruppa.  

Samlinga har antallsbegrensning. Vi vil kontakte kommunene for hjelp med prioritering hvis interessen er større enn kapasiteten. 

Vi dekker kostnadene for overnatting, alle måltider i programmet og felles buss fra Bodø til Sørfold og tilbake. Kommunene bes vurdere å dekke reisekostnader for deltakerne fra UKL- eller verdensarvområdet over ramma dere har fått til formålet i år.  

Les mer og meld deg på. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Nettverksmøte tre og skog 

25. april kl. 11:00-12:00 inviterer vi til nettmøte for kommunenettverket for treindustri. Tema på møtet er SWOT-analyse av treindustrien i Nordland (presentert av Nordlandsforskning) og treindustriprosjektet hos Statsforvalteren. Program og påmelding finner du på nettsida vår.  

Har du deltatt på et av våre tidligere nettmøter om treindustri, vil du få en innkalling i Teams og trenger ikke melde deg på.  

Kontaktperson: Runa Stenhammer Aanerød 

Kalvingstida for rein 

Simla og reinkalven er veldig sårbare for forstyrrelser i kalvingstida. Vi ber om at kommuner innenfor reinbeiteområdet informerer om dette på deres nettsider hvis dere har mulighet til det. Les mer på vår nettside. 

Kontaktperson: Anne Utsi 

Det er tid for å merke plassene der storspove og vipe hekker på jordbruksareal 

Nå har trekkfuglene kommet mange steder og snart begynner graset å gro. 

Gårdbrukere som gjør en innsats for å unngå å kjøre på eller spre gjødsel over reirene til storspove og vipe kan få regionalt miljøtilskudd. Vi oppfordrer kommunene til å sende gårdbrukerne informasjon om dette så snart som mulig, slik at de kan merke av hvor reirene er før graset blir for høyt. 

OBS! Reirene skal kartfestes med geolokalisert foto. Hvordan dette gjøres med forskjellige smarttelefoner, finner du med et enkelt søk på internett. 

Les mer her. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.