Informasjonsbrev til kommunene uke 14

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Publisert 02.04.2024

Tema for nytilsattmøtet onsdag 3. april 

Denne gangen vil Ann-Lisbeth Lieng informere om kommunenes oppgaver knyttet til autorisasjonsordningen for plantevern- og gnagermidler. 

Toril Austvik vil informere om strategisk plan for jordvern i Nordland, på bakgrunn av at vi har invitert kommunene og andre til å gi innspill til rulleringen planen i vår. 

Endring i programmet: nytt nett-seminar om tilrettelegging for vipe og storspove 15. april  

Vi har tatt temaet tilrettelegging for hekkende fugl ut av programmet for nettseminaret vårt 23. april. Det blir i stedet et eget seminar om temaet 15. april kl 12, der vi samarbeider med NLR og Birdlife. Meld deg på via lenke her hvis du ønsker å delta. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Hjelp oss å gjøre nettseminar om regionale miljøtilskudd kjent for søkere 

I Nordland går regionale miljøtilskudd i stor grad til miljøvennlig gjødsling. Noen kommuner har veldig få eller ingen søknader om skjøtsel av kulturminner og andre tiltak som ikke handler om tradisjonelt landbruk. Det er fint om du kan informere PT-søkere i kommunen din om nettseminarene om tilrettelegging for hekkende fugl 15. og  skjøtsel av kulturminner 23. april 

Vi har også et nett-seminar om fangdammer 17. april, der vi ser at det også kan være nødvendig å få ut god informasjon om hva en fangdam er, og hva som kreves for at tilskudd skal bli innvilget. Alle kommuner som har innvilget til skudd eller forventer å motta søknader om tilskudd til fangdammer bør delta på dette. Foretak som søker om tilskudd til fangdammer er også i målgruppa.  

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.