Informasjon til kommunene uke 8

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga

Publisert 20.02.2024

Sett av tida til seminar om fangdammer 

Vi forbereder nettseminar om fangdammer og regionalt miljøtilskudd 17. april kl 12-14. 

Her bør alle kommuner som har hatt, eller tror det kan komme søknader om regionalt miljøtilskudd til fangdammer delta. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Autorisasjonskurs 28.-29. februar 

NLR har kurs for plantevernmiddelautorisasjon i uke 9. 

Vi kontakter kommunene for å be dere arrangere eksamen for kursdeltakere når vi får påmeldingslista for kurset. 

Kontaktperson: Ann-Lisbet Lieng og Grete N. Kvavik

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.