Informasjon til kommunene uke 10

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Publisert 07.03.2023

Påminnelse:  

Høring forslag til nytt Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Nordland 2023-2026, og ny Forskrift for regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland 

Viser til vårt brev til kommunen, datert 13.12.2022. Høringsdokumentene ligger også på vår nettside. Vi minner om høringsfristen, som er 12.03.2023. 

Kontaktperson: Arne Farup, 75 54 78 44, arne.farup@statsforvalteren.no  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.