Bioenergistrategi for Nord - Norge

Foto: Yngve Grønvik/ Sør-Varanger Avis

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi "Grønn varme i nord". 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2022

Hvordan utnytte bioenergipotensialet?

Rapporten foreslår mål, strategier og tiltak til hvordan vi kan
utnytte bioenergipotensialet i landsdelen bedre enn i dag. Det pekes
på en rekke tiltak retta både mot landbrukets behov for energi,
men også byggeiere generelt som etterspør fornybare energiløsninger.

Viktige faktorer for å skape mer grønn energi er:

  • Sikker leveranse av råstoff
  • Økt kompetanse i alle ledd i energibransjen
  • Bedre rammebetingelser for næringen
  • Økt konkurranseevne for fornybare løsninger

Høring 

Strategien har vært på ei brei høring til offentlige og private aktører
som har tilknytning til bioenergi høsten 2021. I desember og januar
2021/2022 ble den behandlet og godkjent av partnerskap landbruk i
fylkene.

Biologiske ressurser i Nordland

Jord- og skogbruk i Nord-Norge representerer store biologiske
ressurser som kan danne grunnlaget for produksjon av bioenergi. I
dag er det råstoff fra skogbruket som i hovedsak blir benyttet i
fjernvarmeanlegg. Det er gode muligheter til å øke uttaket av
skogressurser i landsdelen, som igjen kan gi flere flisfyrte
varmeanlegg.

Fra jordbruket er det særlig husdyrgjødsel fra storfe og svin som
egner seg som råstoff til energi, da i form av biogass.
Husdyrgjødsel må sambehandles med andre kilder, som for
eksempel marine ressurser eller matavfall for å gi god nok effekt
og økonomi i biogassproduksjon. Det er god muligheter for å øke
produksjon og bruk av biogass i Nord-Norge, der
råstoffprodusenter og energibrukere er samlokalisert.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.