Pris for veldrevet gårdsbruk 2018

Pris for veldrevet gårdsbruk 2018 er tildelt Dag Jøran Einvik og Merethe Sund fra Brekkeidet i Sømna kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.05.2019

Nordland landbruksselskap deler hvert år ut pris for veldrevet gårdsbruk. På årsmøte i Nordland landbruksselskap 27. mai 2019 ble det opplyst hvem som får prisen for 2018.

Om vinnerne

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund har drevet gård på Brekkeidet i Sømna siden år 2000. De har bygget opp en veldrevet gård med svineproduksjon og melke- og kjøttproduksjon på storfe. Brukerne har vært delaktige i å bygge opp et godt faglig og sosialt miljø i regionen. 

Brukerparet har hatt praksiselever fra en landbruksskole. Elever fra avløserkurs har også hatt praksis på gården. De har i tillegg status som godkjent lærebedrift, og gården var den første på Sør-Helgeland som tok imot en lærling.

I tillegg til gårdsdrifta er Merethe aktiv i foreningsliv, politikk og verv i landbruksorganisasjoner både lokalt og helt opp på landsplan.

De er forbilder for andre med stort pågangsmot, fått 3 barn, engasjert seg i bygda, landbruket og samfunnet for øvrig. De er flinke faglig, har en utadrettet holdning, har betydd mye for landbruksmiljøet i distriktet og er et eksempel til etterfølgelse for andre.

Under «Dokumenter» ligger juryens begrunnelse for å tildele prisen til brukerparet.