Har du forslag til vinner av prisen for veldrevet gårdsbruk?

Lotte Almås og Øyvind Knapstad vant prisen for 2020
Lotte Almås og Øyvind Knapstad vant prisen for 2020 Foto: Lotte Almås.

Nordland landbruksselskap ønsker kandidater til selskapets pris for veldrevet gårdsbruk for 2021. Send inn begrunnede forslag før 31. januar.

Publisert 26.11.2021

Nordland landbruksselskap har hvert år siden 2012 delt ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen skal gå til en gårdbruker, brukerfamilie eller et fellestiltak som er en god ambassadør for landbruksnæringa. Alle landbruksproduksjoner er aktuelle.

Vinneren får en vandrepokal og et diplom. Prisen overrekkes på et seminar i hjemkommunen i 2022, der programmet utformes i samarbeid mellom prisvinneren og selskapet.

Prisen for 2020 gikk til Lotte Almås og Øyvind Knapstad på Voll gard i Alstahaug. Her kan du lese om prisvinnerne.

Selskapet ønsker nå å få forslag til vinner(-e) av prisen for 2021

Vi vet at det finnes mange gode kandidater rundt om i fylket. Men for å kunne dele ut prisen er vi avhengige av å få inn forslag på kandidater fra personer eller organisasjoner som kjenner gården og brukerne godt. Vi vil gjerne ha mange å velge mellom.

Prisen gjelder alle landbruksproduksjoner. Styret for selskapet utpeker vinneren etter forslag fra en komite med representanter for Nordland bygdekvinnelag, Mattilsynet og Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi.

Kriterier som vektlegges ved valg av vinner

  • Kandidaten kan være enkeltbruker, brukerfamilie eller fellestiltak. Arbeidet på gården skal være en viktig inntektskilde for kandidaten.
  • Kandidaten må vise til god utnyttelse av gårdens ressurser.
  • Driften må ivareta bærekraft, miljøhensyn og god dyrevelferd.
  • Kandidaten skal være utadrettet og ha en positiv holdning til yrket.
  • Kandidaten skal ha vist et engasjement ut over selve gårdsdriften, og være en god ambassadør for landbruksnæringa.

Forslagsfristen er 31. januar 2022

Send oss begrunnede forslag til kandidater på e-post til john.kosmo@online.no. Forslag som ikke har nådd opp tidligere kan gjerne sendes inn på nytt. Frist for å sende inn forslag er 31. januar 2022.

Her er lenke til mer informasjon om prisen og tidligere vinnere.