Har du forslag til vinner av prisen for veldrevet gårdsbruk?

Nordland landbruksselskap ønsker kandidater til selskapets pris for veldrevet gårdsbruk for 2020. Send inn begrunnede forslag før 31. desember.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.11.2020

Nordland landbruksselskap har hvert år siden 2012 delt ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen skal gå til en gårdbruker, brukerfamilie eller et fellestiltak som er en god ambassadør for landbruksnæringa. Alle landbruksproduksjoner er aktuelle.

Vinneren får en vandrepokal og et diplom. Prisen overrekkes på et seminar i hjemkommunen i 2021, der programmet utformes i samarbeid mellom prisvinneren og selskapet.

Prisen for 2019 gikk til May og Stig Johannessen på Nordtun gard på Andøy. Her kan du lese om prisvinnerne.  

Selskapet ønsker nå å få forslag til vinner(-e) av prisen for 2020

Kandidaten, som kan være en enkeltbruker, en familie eller et fellestiltak, skal være en god ambassadør for landbruksnæringa. Prisen gjelder alle landbruksproduksjoner.

Styret for selskapet utpeker vinneren etter forslag fra en komite med representanter for Nordland bygdekvinnelag, Mattilsynet og Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi.

Kriterier som vektlegges ved valg av vinner

  • Kandidaten skal være utadrettet og ha en positiv holdning til yrket.
  • Gården skal være et positivt element i kulturlandskapet.
  • Det stilles krav om totalkvalitet i produksjonen. Dette omfatter blant annet etikk, jord- og plantekultur, dyrestell, produktkvalitet og at produksjonsfaktorene er tilpasset hverandre.
  • Gården skal ha en sunn økonomi og en fornuftig utnytting av ressursgrunnlaget.

Forslagsfristen er 31. desember

Send oss begrunnede forslag til kandidater på e-post til fmnogkv@fylkesmannen.no. Forslag som ikke har nådd opp tidligere kan gjerne sendes inn på nytt. Frist for å sende inn forslag er 31. desember 2020.