Pris for veldrevet gårdsbruk

Landbruksselskapet har siden 2012 delt ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen er en vandrepokal som skal gå til en gårdbruker, brukerfamilie eller et fellestiltak som er en god ambassadør for landbruksnæringa. Prisen erstatter selskapets pris for veldrevet melkeproduksjon.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.06.2014
Prisens historie går tilbake til 1960-tallet, da det var en premiering av dyktige melkeprodusenter i fylket. Kriteriene for tildeling var knyttet til høy produksjon og antall melkekyr. På den tiden var det satt opp pokaler i ni distrikter i fylket, som ble utdelt hvert tredje år. Da landbruksforvaltningen ble statlig i 1980 opphørte denne tildelingen av vandrepokaler.

Etter reorganiseringen av Nordland landbruksselskap i 1995 ble utdelingen av pris for veldrevet melkeproduksjon gjenopptatt. Det ble utformet nye statutter der ikke bare melkemengde og antall kyr ble vektlagt, men også forhold som etikk, jord-og planteproduksjon, kvalitet og gårdbrukers holdning til omverdenen og yrket sitt. Statuttene ligger vedlagt i høyremargen.
 

Publisert 29.04.2021

Lotte Almås og Øyvind Knapstad vinner pris for veldrevet gårdsbruk 2020

Nordland landbruksselskap offentliggjorde vinneren i forbindelse med selskapets årsmøte 29. april 2021. "Lotte og Øyvind er gode ambassadører for landbruksnæringa og verdige vinnere av prisen" sier Ann-Christine Theodorsen, styreleder i landbruksselskapet.


Publisert 19.11.2020

Har du forslag til vinner av prisen for veldrevet gårdsbruk?

Nordland landbruksselskap ønsker kandidater til selskapets pris for veldrevet gårdsbruk for 2020. Send inn begrunnede forslag før 31. desember.


Publisert 27.05.2020

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019 er tildelt Nordtun Gård ved May og Stig Johannessen fra Bø i Andøy.


Publisert 27.05.2019

Pris for veldrevet gårdsbruk 2018

Pris for veldrevet gårdsbruk 2018 er tildelt Dag Jøran Einvik og Merethe Sund fra Brekkeidet i Sømna kommune.


Publisert 22.05.2018

Pris for veldrevet gårdsbruk 2017

Pris for veldrevet gårdsbruk 2017 er tildelt Tove og Thor Holand på Engeløya i Steigen kommune.


Publisert 29.05.2017

Pris veldrevet gårdsbruk 2016

Pris for veldrevet gårdsbruk for 2016 er tildelt Anne og Per Joakimsen på Skagen i Hadsel kommune.


Publisert 26.05.2016

Pris for veldrevet gårdsbruk 2015 tildeles Gudmund og Sverre Sørslett på Sørslett Gård i Ballangen

Nordland landbruksselskap deler ut pris for veldrevet gårdsbruk for fjerde gang. Prisen erstatter den tidligere prisen for veldrevet melkeproduksjon.


Publisert 24.11.2015

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk for 2015

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.


Publisert 30.04.2015

Pris for veldrevet gårdsbruk 2014 tildeles Trine, Morten og Ole Martin Bolstad på Furuheim gård i Susendal

Det er tredje gang Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk deles ut. Prisen erstatter den tidligere prisen for veldrevet melkeproduksjon.


Publisert 28.05.2014

Pris for veldrevet gårdsbruk 2013 tildeles Arild og Ole Johan Johansen, Bolle på Leknes

Det er andre gang Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk deles ut. Prisen erstatter den tidligere prisen for veldrevet melkeproduksjon.