Medlemskap i selskapet

Nordland landbruksselskap ønsker medlemmer med interesse og engasjement for selskapets målsettinger.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2014

Enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige og private virksomheter kan tegne medlemskap i Nordland landbruksselskap.

Årlig medlemskontignent for personlige medlemmer: kr 100,-.
Årlig medlemskontingent for virksomheter og organisasjoner: kr 200,-.

Livsvarig medlemskap personlige medlemmer: kr 500,-.
Tiårig medlemskap virksomheter og organisasjoner: kr 1000-.

Kontaktinformasjon for medlemskap

Nordland landbruksselskap
John kosmo
Sjyveien 14
8215 Valnesfjord

Telefon 92 63 14 84
E-post john.kosmo@online.no

Aktuelt

Medlemmer i selskapet per 2019

Nordland landbruksselskap har personlige medlemmer og medlemmer som er organisasjoner/virksomheter.

Organisasjoner og virksomheter som er medlem
NIBIO Bodø
4H Nordland
Fylkesmannen i Nordland, landbruks- og reindriftsavdelinga
Nordland Bondelag
NLR Nord-Norge
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
HORVA Nordnorsk landbruksutstilling
Nordland Bonde- og småbrukarlag