Om landbruksselskapet

Stiftelsen Nordland landbruksselskap er et forum for landbruk, annen naturbruk og bygdeutvikling i Nordland. Økt forståelse for naturbaserte næringer og utvikling av nye næringer og trivsel på bygdene er et hovedmål. Avkastningen fra selskapets fond benyttes til tiltak som støtter opp under selskapets formål.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.06.2014

Landbruksselskapet delte tidligere ut en pris for veldrevet melkeproduksjon i Nordland. På landbruksselskapets årsmøte i 2012 ble det besluttet å endre prisen til å gjelde veldrevet gårdsbruk.

Personer, organisasjoner, private og offentlige virksomheter som støtter eller har interesse for selskapets virksomhet kan tegne medlemsskap i landbruksselskapet.

Aktuelt

Styre 2020
Ann-Christine Theodorsen, Andøy (leder)
Anne Marit Isachsen, Bodø (styremedlem)
Jan Magne Storteig, Bodø (styremedlem)

Landbruksselskapets historie

Selskapets statutter