Protokoll fra Landbruksselskapets årsmøte 26. april 2012

Årsmøtet fant sted 26. april på Meyergården Hotel, Mo i Rana. I møtet ble det orientert om at kriteriene for selskapets pris for veldrevet melkeproduksjon er endret slik at prisen fra 2012 kan tildeles for veldrevet gårdsbruk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.12.2014

Saksliste for årsmøtet

Sak 1 2012    Åpning
Sak 2 2012    Godkjenning av innkalling
Sak 3 2012    Behandling av styrets årsmelding for 2011
Sak 4 2012    Behandling av styrets regnskap for 2011 og revisors beretning
Sak 5 2012    Forslag til endring i Nordland landbruksselskaps statutter
Sak 6 2012    Driftsbudsjett og arbeidsprogram for 2012
Sak 7 2012    Orienteringer fra styret
Sak 8 2012    Valg

Protokollen fra møtet er lagt ved i høyremargen.