Nordland landbruksselskap

Stiftelsen Nordland landbruksselskap er et forum for landbruk, annen naturbruk og bygdeutvikling i Nordland. Økt forståelse for naturbaserte næringer og utvikling av nye næringer og trivsel på bygdene er et hovedmål. Avkastningen fra selskapets fond benyttes til tiltak som støtter opp om selskapets formål.


Publisert 15.12.2017

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2017

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.


Publisert 27.01.2017

Vellykket landbrukskonferanse

Nordland landbruksselskap har gjennomførte 25. januar en vellykket konferanse med tema Landbrukspolitikk for nord – en satsing på økt bioproduksjon eller? Samarbeidsparter var Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland fylkeskommune.


Publisert 16.11.2016

Invitasjon til landbrukspolitisk konferanse

Nordland landbruksseskap inviterer til konferanse med tittel: Landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller? Konferansen skal være 25. januar på Nordland kultursenter i Bodø.


Publisert 24.11.2015

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2015

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.


Publisert 29.04.2015

Pris for veldrevet gårdsbruk 2014 tildeles Trine, Morten og Ole Martin Bolstad på Furuheim gård i Susendal

Det er tredje gang Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk deles ut. Prisen erstatter den tidligere prisen for veldrevet melkeproduksjon.


Publisert 24.04.2015

Årsmøte i Nordland landbruksselskap 2015

Nordland landbruksselskap innkaller til årsmøte onsdag 29. april kl 13.00 på Statens hus i Bodø.


Publisert 08.12.2014

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2014

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.


Publisert 05.12.2014

Pris for veldrevet gårdsbruk 2012 gikk til Bodø

Marit, Otto, Sissel og Arnt Åsbakk fra Fenes i Bodø får Nordland landbruksselskap sin pris for veldrevet gårdsbruk i 2012.


Publisert 05.12.2014

Årsmelding 2009

Styrets årsmelding kan lastes ned fra høyremargen.


Publisert 04.12.2014

Årsmelding 2013

Styrets årsmelding kan lastes ned fra høyremargen.


Aktuelt

Selskapets styre 2020

Ann-Christine Theodorsen (leder)
Anne Marit Isachsen
Jan Magne Storteig

Selskapets statutter

Medlemskap

Kontakt