Regelverkssamling barnehage og skole - region Salten og Bodø

Dato:
23. februar 2023 08:30 - 15:00
Stad:
Quality hotel Ramsalt - Bodø
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Barnehage og skoleeiere og ledere, SFO-ledere, barnehagemyndighet, tillitsvalgte og PP-ledere

Statsforvalteren arrangerer regelverkssamling for offentlige og private eiere og ledere i barnehage og skole, SFO-ledere, barnehagemyndighet, tillitsvalgte og PP-ledere.

Endring i program 06.01.23

Publisert 22.08.2022

Tema for samlingen blir blant annet: 

  • Laget rundt barnet - samarbeid mellom barnehage/skole/PPT og barnevern, NAV og helsetjensten
  • Kompetanseutvikling - eier og leders ansvar - tilskuddsordningen
  • Barnehage:
    • Barnehagemyndighet og eiers ansvar, lovverket, og erfaring fra tilsyn, internkontroll
    • Psykososialt barnehagemiljø - lovverk og regelverk, forebyggende arbeid. Erfaring fra tilsyn og internkontroll
  • Skole: 
  • Tidlig innsats og erfaring fra tilsyn. Underveisvurdering, lærelyst, analyse, sfo
  • Trygt og godt skolemiljø - Internkontroll, når den voknse krenker. Barnets stemme og overganger

Programmet er endret 6.01.23.

Samlingen er fulltegnet.

Dato:
23. februar 2023 08:30 - 15:00
Stad:
Quality hotel Ramsalt - Bodø
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Barnehage og skoleeiere og ledere, SFO-ledere, barnehagemyndighet, tillitsvalgte og PP-ledere