Inn på tunet-uka (uke 45)

Dato:
7. november 2022 09:00 - 11. november 2022 12:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Viken, og Vestland
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner, Nav, Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere, og andre interesserte
Følg digitale Inn på tunet-sendinger hver dag i uke 45. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Følg digitale Inn på tunet-sendinger hver dag i uke 45. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Sett av uke 45 til å lære mer fra erfaringene fra det nasjonale Inn på tunet-løftet og arbeidet i de utvalgte pilotfylkene. Hver dag vil ha sitt tema tilknyttet Inn på tunet; Grunnskole, videregående skole, demensomsorg, og tiltak innen psykisk helse, rus og arbeid. 

Publisert 05.05.2022

Inn på tunet-uka blir en stafett av digitale sendinger fra klokken 9:00 til 11:00 hver dag fra hvert av fylkene som gjennomfører et nasjonalt Inn på tunet-løft pilotprosjekt. 

  • Tirsdag 8. november - Inn på tunet i GRUNNSKOLEN
  • Onsdag 9. november - Inn på tunet i VIDEREGÅENDE SKOLE
  • Torsdag 10. november - Inn på tunet innen RUS, PSYKIATRI OG ARBEIDSTRENING
  • Fredag 11. november - Inn på tunet i DEMENSOMSORGEN

Mer informasjon og program kommer på kurs og konferansesiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

 

imagejlmxk.png

Dato:
7. november 2022 09:00 - 11. november 2022 12:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Viken, og Vestland
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner, Nav, Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere, og andre interesserte