Autorisasjonskurs plantevern

Dato:
10. november 2021 09:30 - 11. november 2021 15:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Norsk landbruksrådgivning
Målgruppe:
Gårdbrukere, gartnere, andre som har yrkesmessig behov for autorisasjon
Høymole i eng
Høymole i eng Foto: Anne Marit Isachsen.

For å kunne kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må du ha autorisasjonsbevis. Beviset må fornyes hvert tiende år.

Publisert 08.09.2021, Oppdatert 06.07.2021

Statsforvalteren har ansvar for at det blir holdt kurs for autorisasjon for salg og bruk av plantevernmidler. I Nordland er det norsk landbruksrådgvining og naturbruksskolene som er kursarrangører. 

Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge hadde digitalt autorisasjonskurs 10.-11. november 2021. Les om framtidige kurs på nettsiden deres.

Påmelding

Meld deg på via skjema på nettsiden til landbruksrådgivningen. 

Kursavgift og praktisk informasjon

Les mer om kurset på nettsiden til landbruksrådgivningen.

Eksamen

I Nordland er det kommunene som organiserer eksamen etter autorisasjonskurs. Kontakt derfor kommunen eller Statsforvalteren om dette.

Eksamensgebyret på 205 kr skal betales til kommunen. 

Dato:
10. november 2021 09:30 - 11. november 2021 15:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Norsk landbruksrådgivning
Målgruppe:
Gårdbrukere, gartnere, andre som har yrkesmessig behov for autorisasjon