Hvordan lykkes med salg fra markedshage?

Dato:
21. juni 2021 17:00 - 19:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune
Inspirasjonsforedrag om markedshage. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS.
Inspirasjonsforedrag om markedshage. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS.

Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune inviterer til digitalt inspirasjonsforedrag med René Cortis om markedshager 21. juni kl. 17.00 - 19.00. Etter foredraget blir det samtaler i mindre grupper der man kan utveksle erfaringer og bli bedre kjent.

Publisert 08.06.2021

Erfaringer fra Nøisomheden Gård 

René driver Nøisomheden Gård i Vesterålen etter økologiske og biodynamiske prinsipper. Han har drevet sin markedshage i flere år, og vil fortelle om valg av salgsmetode, hvordan han har bygd opp et kundegrunnlag, og ulike erfaringer han har gjort seg underveis. 

Målgruppen for webinaret er produsenter i Nordland som driver markedshage i dag, og andre som vurderer å starte opp. 

Påmelding

Påmelding til siped@statsforvalteren.no innen 21. juni kl. 12.00 

Møtet blir på teams, og lenke til møtet sendes ut samme dag. 

Nytt webinar om bedriftsnettverk før sommeren

Dette webinaret er et samarbeid mellom Statsforvalterens prosjekt som omhandler næringsutvikling i det traidsjonelle landbruket og Bodø kommunes prosjekt om urbant landbruk, kalt Dyrka lokalt. Vi planlegger et nytt webinar med tema Etablering av bedriftsnettverk før sommeren. Mer informasjon kommer. 

Vel møtt på webinar!

Dato:
21. juni 2021 17:00 - 19:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune

Kontaktpersonar