Kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt

Dato:
4. mai 2021 12:00 - 13:00
Stad:
Digitalt - Nettmøte i Teams
Arrangør:
Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland
Jerv
Jerv Foto: Carl Nordberg, Statens naturoppsyn.

Oppfølging av beredskapskurs for skadefelling som ble gjennomført i april 2020.

Publisert 25.03.2021

12.00

Velkommen

12.05

Om kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt, ved Statsforvalteren i Nordland

12.25

Grane kommunes erfaringer med administrering av skadefellingslag, ved Torgar Eggen i Grane kommune  

12.45

Spørsmål og svar

 

Her finner du nettseminaret:

 

Dato:
4. mai 2021 12:00 - 13:00
Stad:
Digitalt - Nettmøte i Teams
Arrangør:
Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland