Oppstartskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Dato:
26. januar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Ansatte i barnehage og skole, PP-tjenesten, eiere, men også andre tverrfaglige tjenester i kommunen/fylkeskommunen som inngår i laget rundt barnet og eleven

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped inviterer Statsforvalteren til regional oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Publisert 21.10.2020

Kompetanseløftet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner (inkl. private eiere i barnehager og skoler):
- ser det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
- har kompetanse på vanlige utfordringer, også sammensatte og relativt komplekse
- har samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna
- har kompetanse til å se når det er nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse fra Statped.

Gjennomføring

Konferansen streames på nett tirsdag 26. januar kl. 10.00-1400.

Det vil være innslag fra nasjonale myndigheter, samt lokale deltakere fra pilotkommunene som er igang i Nordland. Du vil få høre foredrag av Vigdis Austrheim og Kjell Arne Røvik. Det vil være innslag fra Statped og fra KS, i tillegg til elevstemmer, erfaringer fra hverdagen, og panelsamtale med aktuelt tema knyttet til Kompetanseløftet.

For å melde deg på, gå inn på påmeldingslinken i menyen til høyre. 

Dato:
26. januar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Ansatte i barnehage og skole, PP-tjenesten, eiere, men også andre tverrfaglige tjenester i kommunen/fylkeskommunen som inngår i laget rundt barnet og eleven