Webinar BASIL -årsmelding

Dato:
17. november 2020 13:00 - 14:00
Stad:
Digitalt - teams
Arrangør:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Styrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet

Vi inviterer styrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheten til wbinar om årsmelding i BASIL.

Publisert 13.11.2020

Webinaret gjennomføres på Teams og vil bli tatt opp. Gjøres tilgjengelig på nett i etterkant.

Dato:
17. november 2020 13:00 - 14:00
Stad:
Digitalt - teams
Arrangør:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Styrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet