Webinar jordhelse

Dato:
21. september 2020 09:00 - 11:00
Stad:
Teams - digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Økouka Nordland og Økouka Agder

Velkommen til vårt webinar om Jordhelse. Webinaret blir direktesendt ved bruk teams, og er åpent for alle

Publisert 04.09.2020
Jorden er grunnlaget for økosystemene på landjorden. God jordhelse er viktig for og optimalisere matproduksjonen, både hos økologisk og konvensjonell landbruk.

Dagens forelesninger er basert på regenerativt landbruk. Denne landbruks-praksisen handler om å bygge opp og reparere naturlige kretsløp, tilbakeføre organisk materiale til jorda, minimere pløying, dekkvekster, fangvekster og øke det biologiske mangfoldet.
 

Program


1. Regenerativt landbruk - Evig grønne enger - http://www.eviggronneenger.no/

2. Jordhelse - biologisk diversitet / dekkvekster / fangvekster - Hege Sundet - Norsk Landbruksrådgiving
 
3. Driftsformens betydning for innhold av organisk materiale i jorden - Hege Sundet - Norsk Landbruksrådgiving
 
Påmelding til: siped@fylkesmannen.no
Link sendes ut dagen før
 
Vel møtt!
Dato:
21. september 2020 09:00 - 11:00
Stad:
Teams - digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Økouka Nordland og Økouka Agder