Statsbudsjettet 2022

Regjeringen la i dag, 12. oktober, fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Publisert 12.10.2021

På regjeringens nettsider finnes du alle dokumenter, pressemeldinger og relevant informasjon om Statsbudsjettet 2022.

Alt om statsbudsjettet her!

Er du interessert nøkkeltall for din kommune?

Fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2022 for din kommune finner du her!