Bioenergistrategi for Nord-Norge

Høyringsfrist:
20. september 2021
Energiflis. Foto: Yngve Grønnvik, Sør-Varangeravis
Energiflis. Foto: Yngve Grønnvik, Sør-Varangeravis

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sammen med Statsforvalteren i Nordland laget en bioenergistrategi for Nord-Norge som vi har kalt «Grønn varme i nord». Strategien er nå på høring og vi ønsker å få innspill til hvordan den kan bli bedre.

Publisert 28.06.2021

En av våre oppgaver er å arbeide for å øke andelen bioenergi produsert med råstoff fra landbruket. Derfor har vi nå laget en strategi som vi håper kan hjelpe oss å nå dette målet.

I denne rapporten foreslås det en del mål, strategier og tiltak til hvordan vi kan utnytte bioenergipotensialet i landsdelen bedre enn i dag. Det pekes på en rekke tiltak retta både mot landbrukets behov for energi, men også byggeiere generelt som etterspør fornybare energiløsninger. Sikker leveranse av råstoff, kompetanse i alle ledd i energibransjen og gode rammebetingelser for næringa, er stikkord som avgjør om vi klarer å øke andelen grønn varme i nord.