Søknad fra Avinor om utslippstillatelse for Ny Lufthavn Bodø

Høyringsfrist:
31. mai 2021 23:59
Etter avgang fra Bodø lufthavn
Etter avgang fra Bodø lufthavn Foto: Hege Rasmussen / Hege Rasmussen.

Avinor AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp fra Ny Lufthavn Bodø. 

Publisert 03.05.2021

Dagens Bodø lufthavn vil legges ned i løpet av de neste fem årene og Ny Lufthavn Bodø (NLBO) vil etableres omtrent 900 meter lenger sør. NLBO vil ha endrede behov for kjemikaliebruk, ulikt avrenningsmønster og nye utslippspunkter sammenliknet med dagens lufthavn. De søker også om utslipp i forbindelse med testing av skumkanoner på utrykningskjøretøy.

Søknaden omfatter

  1. Forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende et kjemisk oksygenforbruk på 61000 kilo KOF per sesong
  2. Forbruk av flyavisingskjemikalier tilsvarende 250000 liter ren glykol eller 422500 kilo KOF per sesong
  3. Gjenbruk av brukt strøsand til formål på lufthavnens område
  4. Utslipp fra pålagt kvartalsvis funksjonstest av skumkanoner på brannbil - totalt 240 liter skumkonsentrat per år tilsvarende 135 kilo KOF
  5. Tømming av snø med innhold av avisingskjemikalier i sjø

For mer informasjon viser vi til de vedlagte søknadsdokumentene. 

Høring

Hvis du har merknader til søknaden så kan du sende de til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller sfnopost@statsforvalteren.no

Saksdokumentene legges også til gjennomsyn hos Bodø kommune.

 

Høyringsfrist:
31. mai 2021 23:59