Ny rapport om sosial ulikhet i helse

Helsedirektoratet har nylig publisert en norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikhet i helse. Rapporten gir nyttig grunnlagsinformasjonen til kommunene i folkehelsearbeidet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.04.2014

Rapporten er skrevet av Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel ved Høgskolen i Oslo og Akershus og inneholder en analyse av den sosiale fordelingen av helse og en vurdering av helsenivået blant de dårligst stilte, en oversikt over utviklingen i sosial ulikhet i helse og dens sosiale konsekvenser over tid. Rapporten diskuterer også forhold som påvirker og forårsaker sosial ulikhet i helse i Norge og en identifisering av politikkområder og samfunnsinstitusjoner som har størst betydning for sosial ulikhet i helse og diskuterer hvordan nye eller endrede tiltak kan bidra til å utjevne de sosiale helseforskjellene og deres sosiale konsekvenser.

Rapporten kan lastes ned i full versjon som en sammendragsrapport.

De 11 underlagsrapportene kan også lastes ned.