Folkehelsa kan bli bedre

Folkehelsa i Norden er god, men kan bli bedre. En hovedutfordring er at de sosiale helseforskjellene på noen områder fortsatt er økende.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.11.2014

Folkehelsa i Norden er god, men kan bli bedre. En hovedutfordring er at de sosiale helseforskjellene på noen områder fortsatt er økende. Selv om disse helseforskjellene er mindre enn i andre land, er ikke det grunnleggende problemet løst. Vi har derfor gått glipp av de største helsegevinstene på befolkningsnivå. Gevinstene kan tas ut ved å ha en god start i livet, ved innsatser i arbeidslivet og aktiv, sunn og trygg aldring. Dette er noen av konklusjonene fra den 11. nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim.

"Gjennom befolkningens helse og trivsel kan vi avlese hvordan politikken lykkes med et av sine oppdrag. Helse og trivsel er både en forutsetning og en investering for gode liv, et resultat og en indikator for et sosialt bærekraftig samfunn" heter det i Trondheimserklæringen. Å skape et helsefremmende samfunn krever innsats på alle samfunnsområder der forutsetningene for helse og trivsel blir lagt.

Rettferdig fordeling av helse og trivsel er et politisk valg. Målet med Trondheimserklæringa er å sette standard for det framtidige nordiske folkehelsearbeidet.