Utnevnelse til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Trond Hans Farner Kverno i Bodø til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 

Publisert 17.02.2021

Trond Hans Farner Kverno mottar utmerkelsen for sin innsats for kirkemusikken.

Overrekkelse

Dekorasjonen vil bli overrakt av statsforvalter Tom Cato Karlsen ved et arrangement i Bodin kirke i Bodø, tirsdag 23. februar 2021.