Lover

Her finner du lenker til aktuelle lover og forskrifter på opplæringsområdet.

Publisert 04.05.2020

Barnehageloven med forskrifter
(Lovverket gjelder barnehager, både kommunale og private)

Opplæringsloven med forskrifter
(Lovverket gjelder grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring på grunnskole og videregående)

Privatskoleloven med forskrifter
(Lovverket gjelder frittstående grunn- og videregående skoler som har rett til statstilskudd)

Introduksjonsloven
(Lovverket gjelder nyankomne innvandrere og rett og plikt til introduksjonsprogram og norskopplæring)

Voksenopplæringsloven
(Lovverket skal fremme læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven gjelder ikke det kommunale voksenopplæringstilbudet som følger opplæringsloven eller introduksjonsloven)

Trafikkopplæringsforskriften
(for trafikalt grunnkurs og annen trafikkopplæring i offentlig skoleverk)

Forvaltningsloven

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.