Innvandrere

Innvandrere fra land utenfor Norden kan ha rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Arbeidsinnvandrere fra land innen EØS-området har ikke rett til gratis norskopplæring. Asylsøkere kan ha rett til 175 timer norskopplæring. Unge innvandrere har rett til opplæring i ordinær grunnskole og videregående skole.

Kommunen du bor i vil gi nærmere opplysning om dine rettigheter og muligheter til norskopplæring.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere regulerer hvilke rettigheter og plikter den enkelte innvandrer har i forhold til norskopplæring, og Statsforvalteren i Nordland fører tilsyn med at loven følges. Statsforvalteren arrangerer også kurs for lærere som jobber med norskopplæring. Hvis du mener at din kommune ikke oppfyller lovens krav, kan du sende klage. Statsforvalteren behandler klagesaker fra kommunene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.06.2022

Endringer i lovverket om opplæring til nyankomne vedtatt


Publisert 29.01.2019

Avspasering i introduksjonsprogrammet

Avklaringer rundt avspasering i introduksjonsprogrammet.