Eigedom og arealforvaltning

Eigedom og jord er grunnlaget for matproduksjon. Eigedomsstukturen utgjer spreidd busetting over heile fylket. Vern om dyrka og dyrkbar jord er avgjerande for å ta vare på produksjonsgrunnlaget. Klikk på bilda for å få meir informasjon om dei respektive tema.