Jordvern og landbrukseigedom

Eigedom og jord er grunnlaget for matproduksjon. Eigedomsstukturen utgjer spreidd busetting over heile fylket. Vern om dyrka og dyrkbar jord er avgjerande for å ta vare på produksjonsgrunnlaget. Klikk på bilda for å få meir informasjon om dei respektive tema.


Publisert 01.08.2018

Husk ferdselsreglene på vei til stranda

Fleire stader trakkar badegjester og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra strand i sommervarmen. Dette er det ikkje høve til. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.