Framtidsfullmakt og andre alternativ til verjemål

Vi kan alle på eit tidspunkt i livet komme i ein situasjon der vi ikkje lenger er i stand til å ivareta eigne interesser fullt ut. 

Sjukdom eller anna kan føre til at vi får problem med å styre økonomien vår og/eller å ta viktige avgjersler i meir personlege forhold. Problema kan være forbigåande, eller dei kan vare livet ut.

Skulle dette ramme deg, vil Statsforvaltaren kunne oppnevne ein verje som kan hjelpe deg. Verjemålslova har reglar om dette. Lova har også praktiske og gode alternativ til eit offentleg oppretta verjemål. Ved å kjenne til desse alternativa, er det muleg for deg å rå over eige liv og framtidige disposisjonar.  

Les meir om alternativa