Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
30. sep Svømmeopplæring til nykomne minoritetsspråklege Nykomne minoritetsspråklege elevar
Søknadsfrist Tittel
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage
30. sep Svømmeopplæring til nykomne minoritetsspråklege