Søk om tilskot til lokale tiltak for å vareta naturmangfald i kommunane i 2024

Søknadsfrist:
5. april 2024
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Solveig Silset Berg og Pernille Stordal Rønning
Kven kan søke:
Kommunar

Regjeringa styrkar satsinga på natur med ei heilt ny tilskotsordning som går under namnet «Natursats».

Publisert 28.02.2024

I 2024 er det satt av til saman 53 millionar kroner til tilskot for å planlegge, og gjennomføre tiltak for å vareta og betre tilstanden for naturmangfald i kommunen.

Kommunar kan søkje om midlar til å:  

  • Gjennomføre praktiske naturmangfaldtiltak
  • Informasjonstiltak
  • Kartlegge naturmangfald
  • Planlegge tiltak for å vareta og betre tilstanden for naturmangfald. Dette kan og inkludere å innhente og samle nødvendig kunnskap med meir

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om tilskot sendast MIljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Den må innehalde prosjektbeskriving og budsjett for det året det søkjast om tilskot. Om tiltaket er fleirårig, skal dette stå i prosjektbeskrivinga. Det må tas med informasjon om forventa miljøforbetring/effekt tiltaket vil ha.

Søknadsfrist:
5. april 2024
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Solveig Silset Berg og Pernille Stordal Rønning
Kven kan søke:
Kommunar