Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga

Søknadsfrist:
11. februar 2024
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunane

Kommunane kan søke om middel til å utarbeide ein tematisk kommunedelplan for naturmangfald og til å gå gjennom eldre arealplanar for på ein betre måte kunne vareta naturverdiar i kommunen.

Publisert 04.01.2024

I 2024 kan kommunane søkje om midlar frå Miljødirektoratet til å:

  • utarbeide ein eigen tematisk kommunedelplan for naturmangfald etter plan- og bygningslova
  • revidere tidlegare vedtatt kommunedelplan for naturmangfald
  • gå gjennom eldre arealplanar og vurdere desse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdiar

Søknadsfristen er 11. februar 2024.

Søknaden skal sendast inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

 

Søknadsfrist:
11. februar 2024
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunane