Tilskot til rettleiing for nyutdanna lærarar

Søknadsfrist:
22. september 2023 23:59
Målgruppe:
Lærarar i sitt første år og andre år i skolen.
Ansvarleg:
Utdanningsdirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar/privatskolar

Tilskotet skal bidra til at nyutdanna lærarar i grunnskolen får god rettleiing og gjere at overgangen frå utdanninga til læraryrket blir enklare. Målet er at nyutdanna lærarar blir verande i skolen. Målgruppa er lærarar i sitt første år og andre år i skolen.

Publisert 08.08.2023

Kvalifisert rettleiing er viktig både for å gi nye lærarar auka tryggleik til å handtere og meistre arbeidssituasjonen, og for å auka medvite om eigen kompetanse.

I statsbudsjettet for 2023 er det bevilga ca. 63,5 millioner kroner til slik rettleiing for skoleåret 2023–2024.

Les meir om tilskotet, om korleis det reknast ut og om rapportering på udir sine sider: 

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere (udir.no)

Søk tilskotet via Utdanningsdirektoratet sitt digitale skjema: 

Søknad om tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen - skoleåret 2023/2024 (udir.no)

Søknadsfrist:
22. september 2023 23:59
Målgruppe:
Lærarar i sitt første år og andre år i skolen.
Ansvarleg:
Utdanningsdirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar/privatskolar