Tilskot for å styrke legevakter i små kommunar

Søknadsfrist:
25. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunar med mindre enn 5000 innbyggarar
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar med mindre enn 5000 innbyggarar
Lege som held i ei hand.
Midlane vil primært bli gitt til tiltak for å rekruttere personell og auke kompetanse. Foto: Scanstockphoto.

Helsedirektoratet lyser ut 50 millionar kroner som små kommunar kan søke på for å auke rekrutteringa til legevakt.

Publisert 17.04.2023

Ordninga med tilskot til små kommunar vart i fjor innført til kommunar med sentralitetsklasse 6. I år er ordninga utvida til også å gjelde kommunar i sentralitetsklasse 5. For å kunne søkje må kommunen ha mindre enn 5000 innbyggjarar.

Midlane vil i hovudsak bli gitt til tiltak for å rekruttere personell og auke kompetanse. Kvar enkelt kommune kan få tildelt inntil éin million kroner i tilskot til dette formålet.

 

Søknadsfrist:
25. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunar med mindre enn 5000 innbyggarar
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar med mindre enn 5000 innbyggarar