Historikk

Astor Furseth har samla mykje av fjellskredhistoria i Norge, og det ligg no føre statistikk som går nesten 1000 år tilbake i tid. Skred har alltid vore ein trussel mot folk i fjellandet Noreg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2015

To av dei mest kjente skredulykkene i Norge er

Tafjordulykka
"Kl. 03.10 natt til 7. april i 1934 ble folk vekket av et eksplosjonsartet drønn med sterke rystelser i jorda. Langhammaren falt ned fra 730 meters høyde, skjøv foran seg Heggura under, og 3 millioner m3 stein traff fjorden og laget flodbølger (tsunamier) som slo opp til 64 meters høyde. Så bredte bølgende seg ut- og innover fjorden med stor fart. To-tre minutter etterpå rammet de bygdene ved Tafjorden."
Les meir om Tafjordulykka .

Loenulykkene
I Loen gjekk det to ras frå same stad i 1905 og 1935. Det var det 1493 meter høge Ramnefjellet som raste. Til saman omkom 74 menneske.
Les meir om Loen ulykkene .

Ikke like kjent, men
Norges største fjellskred - Tjelle i Romsdalen
Den 22. februar 1756 kom det største fjellskredet vi vet om i Norge. Ca. 15 millioner m3 falt i Langfjorden ved Tjelle i Nesset, og laget flodbølger opp til 50 meter høye. 32 mennesker mistet livet. 
Les mer om Tjelle skredet

 

 

Kontaktpersonar