Arkiv - aktivitetar


Publisert 08.06.2015

Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar 1. og 2. juni 2016

Årleg fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar.

 


Publisert 08.06.2015

Fagseminar for kriseteam 19. og 20. mai

Fagseminar om traume, traumeforståing og behovet for hjelp.


Publisert 08.06.2015

Nettverk for kriseteam 24. september 2014

24. september var det oppstart av nettverk for psykososiale kriseteam i Møre og Romsdal.

 


Publisert 11.02.2015

Øving Åkneset 5. -6. september 2016

Øving Åkneset 2016 blir ei større samhandlingsøving med fjellskred- og flodbølgjescenario. Øvinga er framleis på eit tidleg planleggingsstadium.


Publisert 11.02.2015

Regionalt CIM-brukarforum 10. desember 2015

 

 

Fagdag for administratorar og andre CIM-brukarar i kommunane.


Publisert 11.02.2015

Ordførardag 12. november 2015

 


Fagseminar om ordførarrolla i beredskap og krisehandtering.


Publisert 11.02.2015

Åkneskonferansen 26. og 27. august 2015

Åkneskonferansen 2015 blir arrangert i Geiranger 26. og 27. august og skal gjere opp status for 15 års arbeid med risikokartlegging, overvaking og beredskap mot fjellskred og flodbølgjer. Blikket blir også retta framover, mot moglegheiter og strategiar for å oppretthalde trygge samfunn i overskodeleg framtid.

 


Publisert 11.02.2015

Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar 3. og 4. juni 2015

 

Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes kommune


Årets samling vart gjennomført på Angvik Gamle Handelsted i Gjemnes kommune.


Publisert 11.02.2015

Evalueringsmøte om Mannen 21. januar 2015


21. januar 2015 arrangerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Rauma kommune eit felles evalueringsmøte om haustens skredfare frå fjellsida ved Mannen i Romsdalen.

 


Publisert 09.02.2015

Regionalt CIM-brukarforum 10. desember 2014

 

 

Fagdag for administratorar og andre CIM-brukarar i kommunane.