Aktuelle saker

Denne sida vil oppdaterast med vedtak gjort av Statsforvaltaren, vedtak og uttalar frå andre instansar, og informasjon om nytt regelverk. Innsyn i alle våre saker får du via postjournalen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.06.2022

Avslår turveg i Herøy

Statsforvaltaren gir klagarane medhald. Herøy kommune sitt dispensasjonsvedtak for turveg på Leikong vert endra til avslag.


Publisert 25.05.2022

Byggesaksnettverk mai 2022

Statsforvaltaren deltok i mai 2022 på nettverkssamlingane for byggesak Sunnmøre og byggesak Nordmøre og Romsdal. 


Publisert 06.05.2022

Statsforvaltaren opphevar avslag på Kystverket sin ferdigattest i Gjerdsvika

Sande kommune hadde ikkje rettsleg grunnlag til å avslå Kystverket sin søknad om ferdigattest i Gjerdsvika fiskerihamn. 


Publisert 08.04.2022

Plannettverk for kommunane i Møre og Romsdal

Saman med fylkeskommunen arrangerte Statsforvaltaren plannettverk for kommunane i fylket den 5. og 6. april. 


Publisert 01.04.2022

Avslår løyve til bubil-oppstilling ved Atlanterhavsvegen

Statsforvaltaren endrar Averøy kommune sitt vedtak. Atlanterhavsvegen Havstuer AS får ikkje lenger mellombels løyve til å stille opp bubilar på kommunen sin tomt.


Publisert 18.03.2022

Enklare byggesaksprosessar ved mottak av flyktningar

Kommunal- og distriktsdepartementet har samla relevant regelverk mv. om enklare byggesaksprosessar i samband med den venta massetilstrømminga av ukrainarar på flukt. 


Publisert 18.03.2022

Politikarane sitt handlingsrom etter plan- og bygningslova

Statsforvaltaren har halde innlegg om det politiske handlingsrommet etter plan- og bygningslova i Herøy og Ørsta kommunar. 


Publisert 07.03.2022

Statistikk 2021

Statsforvaltaren har utarbeidd statistikk over klagesakene som blei handsama i 2021. 


Publisert 09.02.2022

Oppheving av vedtak om bygging av sjeté

Giske kommune må handsame saka om utlegging av sjeté i Olmannsvika på nytt.


Publisert 30.11.2021

Godkjenningsordninga etter § 29-4 tredje ledd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i ein tolkingsuttale av 5.november 2021 svart på spørsmål om «frittliggende» er eit absolutt vilkår for å kunne godkjenne plasseringa av eit tiltak etter regelen i plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd.