Aktuelle saker

Denne sida vil oppdaterast med vedtak gjort av Statsforvaltaren, vedtak og uttalar frå andre instansar, og informasjon om nytt regelverk. Innsyn i alle våre saker får du via postjournalen.


Publisert 05.06.2024

Skarbøvika områdeplan i Ålesund kommune er endeleg godkjent

Statsforvaltaren har stadfesta planvedtaket for nytt bydelssenter i Skarbøvika.


Publisert 08.03.2024

Statsforvaltaren opphevar reguleringsplanen for Løkkemyra handelspark II i Kristiansund

Kommunen har ikkje vekta sakas interesser opp mot kvarandre og grunngjeve kvifor handelsområdet skal byggast ut på våtmark og myr.


Publisert 15.02.2024

Statsforvaltaren opphevar fleire av Sande kommune sine vilkår knytt til ny ferjekai på Larsnes

Fleire av vilkåra om sikringstiltak som Sande kommune sette til vedtaket er oppheva.


Publisert 13.02.2024

Godkjenner ladeanlegg Stranda-Liabygda

Statsforvaltaren har gitt løyve til å bygge ladeanlegg på ferjestrekket Stranda-Liabygda.


Publisert 24.01.2024

Løyva til å fylle ut i Grandfjæra blir ståande

Statsforvaltaren stadfestar Molde kommune sitt vedtak om løyve til å fylle ut i Grandfjæra.


Publisert 11.12.2023

Reinseanlegget på Kongshaugstranda – Godkjent reguleringsplan

Reguleringsplanen for det felles reinseanlegget for Sula og Ålesund kommunar er stadfesta godkjent av Statsforvaltaren.


Publisert 05.12.2023

Reguleringsplanen for Holan II i Rauma kommune endeleg godkjent

Statsforvaltaren har stadfesta planvedtaket for det nye bustadområdet i Isfjorden


Publisert 22.11.2023

Statsforvaltaren stadfestar reguleringsplan for ny E136 på Veblungsnes

Rauma kommune sitt vedtak om ny vegtrasé for E136 på Veblungsnes er stadfesta godkjent. 


Publisert 07.11.2023

Detaljreguleringsplanen for Alti Ørsta er endeleg godkjent

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal stadfestar Ørsta kommunes planvedtak.


Publisert 03.11.2023

Reguleringsplanen for Malmedalen bilsportanlegg er endeleg godkjent

Statsforvaltaren har stadfesta Hustadvika kommunes vedtak om nytt bilsportanlegg i Malmedalen.