Nye nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Forventningane gjeld for perioden 2023-2027, og skal gi kommunane og fylkeskommunane ei oversikt over dei viktigaste føringane frå staten.

Publisert 21.06.2023

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2023–2027 - regjeringen.no

Forventningane vil gi retning til kommunar og fylkeskommunar når dei skal utarbeide nye kommunale og regionale planstrategiar.

Regjeringa vil at kommunal og fylkeskommunal planlegging skal bygge på berekraftsmåla, nasjonale klima- og miljømål, lokalt folkestyre og moglegheita for verdiskaping og busetting i heile landet.

Les meir om kva kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik seier om forventningane i regjeringa si pressemelding: Nye nasjonale forventningar til planlegginga - regjeringen.no