Særlege tema

Her vil Statsforvaltaren legge ut artiklar om ulike tema, som grunnlag for kommunane sitt arbeid med arealplanlegging.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2018

Planfaglege vurderingar og manglar

Natur- og miljøvern

Landbruk

Samfunnstryggleik

Klima

  • Klimagassutslepp
  • Klimatilpassing

Forureining

  • Forureining i grunn
  • Luftforureining

Støy 

Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging

Kjøpesenter

Barn og unge

Folkehelse

Universell utforming

Anna

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.