Vedtak om løyve til utslepp for Nordic Halibut AS avd. Midsund ved lokaliteten Forneset

Verksemda får løyve etter forureiningslova til landbasert oppdrett av kveite i Molde kommune.

Publisert 26.03.2024

Anlegget er klarert for ein maksimal tillate biomasse (MTB) på 65 tonn, men reell biomasse ligg på frå 12-25 tonn. Anlegget vart fyrst klarert i 1997.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Kommentarar eller klage på vedtaket kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan tre veker etter vedtaket.

Kontaktpersonar