Gaupejakta startar 1. februar

Det kan fellast inntil fire gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.01.2021

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok i møte 30. oktober 2020 følgjande gaupekvote i Møre og Romsdal:

"Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 2 voksen hunn)

  • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva:  1
  • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal:  3 
  • Delområdene slås sammen 1. mars 2021."

I resten av fylket har rovviltnemnda opna for kvotefri jakt.

Vedtaket vart påklaga av Rovviltets Røst , Fosen Naturvernforening og NOAH. I klageavgjerda 28. januar 2021 opprettheld Klima- og miljødepartementet (KLD) rovviltnemnda sitt vedtak. Vedtak og klageavgjerd finn du i menyen til høgre.

Kvotejakt på gaupe

Gaupe er den einaste av rovviltartane det er opna for kvotejakt på. Kvotejakta er ordinær jakt etter viltlova § 9, og er omfatta av dei samme reglane som anna jakt. Jakttida på gaupe er frå og med 1. februar til og med 31. mars. Aldersgrensa er 18 år.

Gaupe er definert som storvilt, og det må avleggast skyteprøve for storviltjegarar om du skal jakte gaupe med rifle. Det er også tillate å jakte gaupe med hagle. Det er ikkje krav om å registrere seg som lisensjegar for å delta i den ordinære gaupejakta.

Den som jaktar gaupe må ha løyve frå grunneigar. Dette omfattar også forbod mot å jage eller lokke vilt bort frå andre sine jaktområde. For jakt på statsgrunn må ein ha gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Bruk av gaupebås skal godkjennast av Statsforvaltaren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.