Informasjonsbrev

Vi samordnar informasjonen vår ut til kommunane gjennom våre ukentlege informasjonsbrev. 

Gi oss gjerne tilbakemelding på informasjonsbreva. Dine synspunkt kan gjere breva våre betre!

   


Publisert 19.06.2024

Informasjonsbrev veke 25/2024

 • Garden som ressurs 

Publisert 12.06.2024

Informasjonsbrev veke 24/2024

 • Hugs å sjekke reglane for bandtvang i din kommune 
 • Regionalt Miljøtilskot 2024 (RMP)

Publisert 05.06.2024

Informasjonsbrev veke 23/2024

 

 •  Spreiing av fugleinfluensa blant kolonihekkande sjøfugl 

Publisert 29.05.2024

Informasjonsbrev veke 22/2024

 • Overvaking av stor granbarkbille 
 • Forvaltningssamling jord for kommunane 11. - 12. september 

Publisert 22.05.2024

Informasjonsbrev veke 21/2024

 

 • Kort webinar om sommarvarselet og tørkeprognose 2024
 • Nytt Gårdskart aktuelt 2/24 
 • Varsel om mogleg produksjonssvikt (AGROS) 
 • Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet
 • Søk støtte til kommunal jordvernstrategi 
 • Gebyr – Autorisasjon plantevern/smågnagere 

Publisert 15.05.2024

Informasjonsbrev veke 20/2024

 • ØKS: Godkjenne virkesopplysningar 2024 – 5. Frist fredag 24. mai 
 • Bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø er ute på høyring. Frist 30. juni 
 • Landbruksdirektoratet oppmodar kommunar til å dyrke mat  

Publisert 02.05.2024

Informasjonsbrev veke 18/2024

 • Overvaking av skog og skogskadar i Møre og Romsdal 
 • Tilskot til miljøtiltak i skog 
 • Kurs i Ville Vekster med Jørgen Ravneberg fra Kolonihagen 
 • Lokalmat Møre og Romsdal –prosjektet er igong 
 • Høyring nytt gjødselregelverk - gjødselkalkulator 

Publisert 24.04.2024

Informasjonsbrev veke 17/2024

 • Tydelegare krav til å forynge skog 
 • Digital kartfesting obligatorisk i ØKS frå 15. mai 2024 
 • Ny oversikt over “kven gjer kva” på landbruksseksjonen hjå Statsforvaltaren 

Publisert 17.04.2024

Informasjonsbrev veke 16/2024

 • Webinar om kommunale jordvernstrategiar og landbruksplan
 • Auka fylkesramme til dreneringsordninga 

Publisert 10.04.2024

Informasjonsbrev veke 15/2024

 • Finansiering av landbruksoppdraget i kommunane 
 • Samling for Inn på Tunet tilbydarar i Møre og Romsdal 
 • Påminning - Forslå kandidatar til Kulturlandskapsprisen innan 1.mai
 • ØKS: Godkjenne virkesopplysningar 2024-4 – Frist onsdag 24. april