Bustadseminar 2022

Dato:
22. juni 2022 12:00 - 23. juni 2022 13:00
Stad:
Scandic Alexandra Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunane si politiske leiing og administrativt ansatte, samt andre med interesse for bustadpolitikk og planlegging for gode nabolag
Påmeldingsfrist:
9. juni 2022 23:59

Alle menneske treng ein bustad og det å bu ein stad er noko sjølvsagt. Men kva er ein god bustad og kva er eit godt nabolag? Korleis skal vi skape mangfaldige og inkluderande nabolag som svarer på samfunnet og enkeltmenneske sine behov. Kva betyr ein heilskapleg bustadpolitikk, og kva må vi samarbeid om? Kva kan vi lære av gode døme?

 

Publisert 05.04.2022

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune inviterar til Bustadseminar 2022.

På seminaret vil ei rekkje innleiarar presentere kunnskap om bustad som tema og gi nokre svar på korleis bustadar og buområde kan bidra til å nå måla om berekraftige byar og bygder.

Meir info: https://mrfylke.no/kalender/naering/bustadkonferanse

Tid: 22. juni - 23. juni 2022

Stad: Hotell Alexandra, Molde sentrum

Målgruppe: Kommunane si politiske leiing og administrativt ansatte, samt andre med interesse for bustadpolitikk og planlegging for gode nabolag

Arrangør: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Program for berekraftige byar og tettstader

Registrering og lunsj: 11:00 - 12:00

Prisar: Det er ein konferanseavgift på kr. 1500 kr for hele seminaret inkludert middag. Det er også mogligheit til å delta bare på en av dagane, prisen for dette er 600 kr ekskludert middag. Dette blir fakturert i etterkant av seminaret.

Deltakarane bestiller overnatting sjøl ved behov. Dette gjøres på scandic si side: www.scandichotels.no/  med kode BMRF220622. Prisen for overnatting er 1 490 kr. Sjå korleis det gjerast under

imagehui4.png

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 09.06.2022.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 11 / 71 25 84 65. 

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.  

For kursdagene gjeld at forfall som ikkje er varsla vert fakturert med kostnad på dagpakke, og eventuelle kostnad til overnatting.  Dette er grunnen til at de på påmeldingsskjemaet også vert bedne om å fylle ut fakturaadresse og organisasjonsnummer. 

Dato:
22. juni 2022 12:00 - 23. juni 2022 13:00
Stad:
Scandic Alexandra Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunane si politiske leiing og administrativt ansatte, samt andre med interesse for bustadpolitikk og planlegging for gode nabolag
Påmeldingsfrist:
9. juni 2022 23:59

Dokument