Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Vestland og Møre og Romsdal

Dato:
26. januar 2022 09:00 - 11:30
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
NIBIO
Målgruppe:
Webinaret er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging,men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Påmeldingsfrist:
21. januar 2022 16:00

NIBIO ønsker velkommen til webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern.

Publisert 06.01.2022

I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene i 2018 ble det presisert at:
Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis

Foredragsholdere er: Ingrid Tenge, Kjetil Fadnes og Hege Ulfeng.

Økonomi: Kurset er gratis

Påmelding: https://nibio.pameldingssystem.no/jordvern-i-vestland-og-more-og-romsdal#/form

 

Dato:
26. januar 2022 09:00 - 11:30
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
NIBIO
Målgruppe:
Webinaret er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging,men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Påmeldingsfrist:
21. januar 2022 16:00

Kontaktpersonar

Lenkjer