Fylkessamling IBSM pulje 4

Dato:
25. november 2021 11:30 - 26. november 2021 12:30
Stad:
Quality hotel Ålesund
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjå invitasjonen til venstre

Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Publisert 06.10.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal arrangerer fylkessamling Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Tid: 25.-26. november 2021

Stad: Quality hotel Ålesund

Målgruppe: Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 4 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Vanylven, Ørsta, Hareid, Aukra, Brandal friskule og Møre barne og ungdomsskule.

Kostnad: Samlinga er gratis.  Deltakarane må dekkje reisekostnadar.

Ny påmeldingsfrist:  Det er no ny frist for elektronisk bindande påmelding seinast 5. november 2021 kl 23.59.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
25. november 2021 11:30 - 26. november 2021 12:30
Stad:
Quality hotel Ålesund
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjå invitasjonen til venstre