Webinarer om introduksjonsprogram, regionreform og fylkeskommunen sine nye oppgaver

Dato:
5. mai 2021 09:00 - 19. mai 2021 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Flyktningetenesta, vaksenopplæringa, NAV-kontor og andre interesserte

Invitasjon til to webinar

Publisert 23.04.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAV Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til to webinar:

5. mai 2021 kl 09.00 - 11.00: Nytt rundskriv "Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet.

Gjennomgå rundskrivet "Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet" ved Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Kirsti Korsbrekke Ringdal, NAV Møre og Romsdal, leiar webinaret.

19. mai 2021 kl 09.00 - 11.00: Regionreforma og fylkeskommunen sine nye oppgåver.

Gjennomgå status for karriererettleiing, oppmodningsprosessen for 2022 og andre oppgåver fylkeskommunen har fått. Sissel Tegelsrud Kolstad, Møre og Romsdal fylkeskommune, leiar webinaret.

Stad: Teams

Spørsmål: De kan gjerne melde inn spørsmål til dei ulike webinara.  Fint om de sender spørsmåla to dagar før webinaret.

Spørsmål til webinaret 5. mai sendes til kirsti.korsbrekke.ringdal@nav.no

Spørsmål til webinaret 19. mai sendes til sissel.t.kolstad@mrfylke.no

Lenke for oppkobling 5. mai 2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U4ZGFjMTAtMzk5ZC00YjFjLTk1YWYtNDIzODUzOThhOGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b932ece7-9cdf-4d94-b4c1-15256e43c7ea%22%2c%22Oid%22%3a%222686e761-4dc8-49eb-a873-48a79569cefd%22%7d

Lenke for oppkobling 19. mai 2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U4ZGFjMTAtMzk5ZC00YjFjLTk1YWYtNDIzODUzOThhOGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b932ece7-9cdf-4d94-b4c1-15256e43c7ea%22%2c%22Oid%22%3a%222686e761-4dc8-49eb-a873-48a79569cefd%22%7d

 

Dato:
5. mai 2021 09:00 - 19. mai 2021 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Flyktningetenesta, vaksenopplæringa, NAV-kontor og andre interesserte

Kontaktpersonar