Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Samhandling i pakkeforløp

Legg til i eigen kalender
Dato:
14. april 2021 12:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsette i rus- og psykisk helsetenesta i kommunar og spesialisthelsetenesta, fastlegar, tilsette som kan tilvise til behandling

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til kurset Samhandling i pakkeforløp

Publisert 15.03.2021

Vi ser på samhandlinga i pakkeforløpa for vaksne i rus og psykisk helse. Kva får vi til og kor er utfordringane? Har nokon løysninga?

Vi har invitert NAPHA, Volda kommune og spesialisthelsetenesta til å halde innlegg.

Tid: 14. april 2021 kl 12.00 - 15.00

Stad: Digitalt

Programmet finn du i høgremargen.

Kurset er gratis.

Påmelding:  Det er elektronisk påmelding innan 12. april 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Legg til i eigen kalender
Dato:
14. april 2021 12:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsette i rus- og psykisk helsetenesta i kommunar og spesialisthelsetenesta, fastlegar, tilsette som kan tilvise til behandling